SCEDMQ    

 
 

La Societat Catalana d'Endoscòpia Digestiva Mèdico-Quirúrgica, pertanyent a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, està formada per metges de diferents especialitats relacionades amb l'aparell digestiu, que tenen en comú el seu interès per les tècniques endoscòpiques.
 

 

La Societat

La nostra Societat celebra les seves sessions a la seu de l'Acadèmia. Consulteu els dies i programes d'aquestes sessions

 
 
La Societat pertany a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balearshttp://www.academia.cat/

Calendari de Sessions i Programes